AVIS LEGAL

CONDICIONS D'US

L'ús del lloc web (en endavant, el "Lloc Web") es regeix per les normes establertes en aquest avís legal. La utilització del mateix implica que vostè accepta aquestes condicions. Pot contactar amb ZERTEM a l'adreça baix indicada oa través de l'adreça de correu electrònic: contacta@zertem.com

DADES IDENTIFICATIVES

Per donar compliment amb l'establert en la Llei 33/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web. A continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web.

Titular: Zertem S.A.

Adreça: Infanta Mercedes, 90, 3 ª Planta - 28020 Madrid

Contacte: TLF: +0034 91 567 45 52

CONDICIONS del lloc web

Els continguts i serveis del lloc web són proporcionats per ZERTEM. L'ús i la navegació pel lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús que el mateix conté, especialment el present "Avís Legal" i la política de "Protecció de Dades". ZERTEM es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest Lloc Web, podent a tal fi limitar o no permetre l'accés al lloc web.

DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web incloent a títol enunciatiu però no limitatiu les marques, denominacions, logotips, imatges, textos, disseny i qualsevol altre signe distintiu del lloc web pertanyen a ZERTEM. L'accés a aquests continguts o elements no atorga a l'usuari el dret d'alteració, modificació, explotació o reproducció, distribució, comunicació pública o qualsevol altre dret que correspongui al titular del dret afectat. El client es compromet a no realitzar en cap cas una explotació comercial, directa o indirecta dels mateixos.

Tot ús no autoritzat del lloc web dóna dret a ZERTEM per exercir les accions que corresponguin en virtut de la legislació aplicable.

PROTECCIÓ DE DADES

Llegiu la nostra "Política de Protecció de Dades" respecte a les dades que es recullen en el nostre lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS

En aquest Lloc Web no s'ofereixen enllaços a pàgines web de tercers mediantes botons, enllaços, banners, etc. La utilització dels esmentats enllaços és de la seva exclusiva responsabilitat ja que ZERTEM no es responsabilitza dels continguts dels llocs web enllaçats. Cas que qualsevol empresa o particular vulguin establir enllaços amb destinació al lloc web hauran de respectar les estipulacions. L'enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal del lloc web, i abastar tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal, i no podrà incloure aquest enllaç com a part d'una altra web o dins d'un dels seus "frames" o crear un " browser "sobre qualsevol pàgina del lloc web. La pàgina que realitza l'enllaç no pot declarar que el mateix està autoritzat per ZERTEM ni incloure la marca denominació, nom comercial, rètol, logotip o eslògan o qualsevol altre tipus d'element identificatiu de ZERTEM.

ZERTEM exclou expressament que es puguin realitzar enllaços des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il.lícits, il legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

Sota cap circumstància ZERTEM serà responsable davant de tercers per qualsevol dany directe o indirecte, econòmic o no resultat de l'ús del lloc web. ZERTEM no garanteix ni es fa responsable de l'absència de virus i / o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra, els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions , normes i instruccions que ZERTEM estableix al lloc web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat. ZERTEM declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

ZERTEM es reserva el dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes contra les persones que utilitzin el Lloc Web de manera diferent a l'estipulada o que pogués danyar la imatge de ZERTEM o de tercers i exigir una indemnització pels danys i perjudicis que es deriven de reclamacions, accions o demandes de tercers (incloent sense limitació honoraris d'advocats) com a conseqüència de les accions anteriors o altres que es puguin produir.

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

Els serveis oferts a través del lloc web no poden ser contractats directament a través del mateix, sent necessària la comunicació amb el nostre Departament Comercial a través dels canals establerts.

JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES

Les Condicions Generals declarades en aquest lloc web es regiran per la legislació espanyola. ZERTEM i l'usuari, amb renúncia expressa al fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del partit judicial de MADRID.