PRIVACITAT

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La visita a aquest Lloc Web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que proporcioni l'usuari alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

En compliment del que estableix la norma, ZERTEM com responsable del fitxer l'informa, que les seves dades de caràcter personal recollides a través del lloc web seran objecte de tractament automatitzat o no en els nostres fitxers degudament inscrits en el RGPD La finalitat dels fitxers és gestionar les peticions formulades i contestar les mateixes així com activitats pròpies del nostre objecte social, podent conservar les seves dades un cop finalitzada tota la relació amb l'usuari per a les finalitats exposades o compliment d'obligacions legals.

Així mateix el client accepta que:

Les seves dades siguin utilitzades per enviar-li informació, formació i comercialització dels nostres serveis, per via convencional o electrònica que pugui considerar de les seves interès dins dels serveis que prestem.

En cas de ser facilitades per l'usuari dades de contacte personals de terceres persones-com per exemple. Treballadors de l'usuari-, aquest es compromet a comunicar als titulars d'aquestes dades la present clàusula, informant, amb caràcter previ a aquesta comunicació a ZERTEM, de tots els aspectes recollits a la mateixa, especialment l'existència del fitxer, les finalitats del tractament i la possibilitat d'exercici de drets. En cas de no ser comunicada, l'usuari es compromet a deixar indemne ZERTEM, per qualsevol dany, perjudici, despesa o sanció de qualsevol ordre jurisdiccional que pogués derivar de la manca de comunicació d'aquesta clàusula als titulars de les dades facilitades per l'usuari.

Procedirem a la cancel.lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats.

cas que les dades recollides s'utilitzessin per a una finalitat diferent per a la qual haguessin estat recaptats o recollits es requerirà el consentiment previ dels interessats. Hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries al nostre abast per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Les dades requerides en el lloc web són obligatoris. La negativa a proporcionar les dades sol licitades suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als que eren sol licitats.

L'accés a aquest Lloc Web no implica la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps.

la mateixa manera, la navegació pels nostres lloc web suposa el registre de la seva adreça IP a efectes estadístics únicament.

Podrà en qualsevol moment exercir el dret d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999.

Aquests drets podran ser exercitats dirigint comunicació per escrit a ZERTEM, amb domicili a:
Infanta Mercedes, 90, 3 ª Planta - 28020 Madrid.